Aplikace pro finanční analýzu firmy FinAnalysis

Naše aplikace FinAnalysis je určena pro rychlou a účinnou analýzu ekonomických dat spojenou s možností tvorby grafických výstupů, které mohou být součástí výročních zpráv, podnikatelských záměrů, žádostí o úvěr nebo prezentace firmy před zákazníky nebo konkurencí.
   Je vhodná zejména pro majitele firem, manažery, hlavní účetní, po nichž jejich nadřízení požadují přehledné a graficky zpracované výsledky hospodaření. Také je použitelná jako podklad pro jednání s bankami, např. při žádostech o úvěr.

 

Uživatelé

WWW.AutomobiloVedily.Cz

 

 

Verze FinAnalysis roku 2017 obsahuje analýzu výkazů platných pro účetní období 2016 tak i platných dříve

Poslední verzí je FinAnalysis 2.17, která byla připravena na novou strukturu účetních výkazů platných od účetního roku 2016. Klient tak dostává v jednom instalačním souboru dvě verze aplikace - FinAnalysis 2.16 pro účetní výkazy platné do roku 2016 a FinAnalysis 2.17 pro účetní výkazy platné od období 2016. Při instalaci programu se nainstaluje sešit verze 2.16 i sešit verze 2.17. Obě aplikace FinAnalysis jsou samostatné, a klient může používat jakoukoliv verzi nezávisle na sobě.


Kvůli změně nové struktury rozvahy a výsledovky, platící pro finanční období začínající od 1.1.2016, jsme připravili ve FinAnalysis 2.16 převodový můstek. Tento můstek umožňuje převést data ze struktury nových výkazů do výkazů původních, aby bylo možné vložit do vybraných období i data podle nových výkazů. Zároveň je nutné neztratit kontinuitu firmy a umožnit uživateli zadávat data dosavadních období podle dosud platných výkazů. Potom lze mít v jedné aplikaci dlouhodobou historii firmy a neztratit kontinuitu vývoje podniku. Převod

Podrobněji o převodovém můstku zde...

 

 

Slezská univerzita

FinAnalysis 2.17 zakoupila Katedra financí a účetnictví na Obchodně podnikatelské fakultě Slezské univerzity pro zkvalitnění výuky studentů. Fakulta se tak rozhodla podpořit výuku Finanční analýzy svých studentů.

 

 

Prodáváme ekonomické a účetní systémy ABRA Gen
ABRA Gen

Informační systémy ABRA jsou ideálním řešením pro evidenci podnikových procesů pokrývajících oblasti obchodu, ekonomických a účetních agend a manažerské řízení a plánování.

Systémy ABRA jsou vhodné pro velké firmy, podnikatele, živnostníky i neziskové organizace. Z takřka 80 modulů a dalších funkčních doplňků si své ERP na míru sestaví firmy všech podnikatelských oborů a velikostí.

 

Copyright © Atlantis PC s.r.o. 2000-2017 | All Rights Reserved | W3C XHTML 4.01 | W3C CSS 3.0