Aplikace pro finanční analýzu firmy FinAnalysis

Verze FinAnalysis pro rok 2017 obsahuje analýzu výkazů pro účetní období 2016

FinAnalysis 2.17 Připravili jsme novou verzi FinAnalysis 2.17, která byla naprogramována na novou strukturu účetních výkazů platných od účetního roku 2016. Klient tak dostává v jednom instalačním souboru dvě verze aplikace - FinAnalysis 2.16 pro účetní výkazy platné do letošního roku a FinAnalysis 2.17 pro účetní výkazy platné od období 2016. Při instalaci programu se nainstaluje původní sešit 2.16 i nový sešit 2.17. Obě aplikace FinAnalysis jsou samostatné, a klient může používat jakoukoliv verzi nezávisle na sobě.

Cena nové verze 2.17, která obsahuje jak původní FinAnalysis 2.16 tak i novou verzi pro výkazy platné od období 2016 je 3 900,- Kč + DPH. Cena upgrade ze starší verze pro naše stávající zákazníky je 1 000,- Kč + DPH.

 

Převodový můstek z účetních výkazů s novou strukturou po 1.1.2016 do struktury FinAnalysis

Pro finanční období začínající od 1.1.2016 začínají platit nové struktury účetních výkazů rozvahy a výsledovky. Kvůli této změne jsme připravili ve FinAnalysis převodový můstek z nových výkazů do výkazů původních, aby bylo možné vložit do vybraných období FinAnalysis i data podle nových výkazů. Zároveň je nutné neztratit kontinuitu firmy a umožnit uživateli zadávat data dosavadních období podle dosud platných výkazů. Potom lze mít v jedné aplikaci dlouhodobou historii firmy a neztratit kontinuitu vývoje podniku.

Převod

V definici převodového můstku byla použita definice převodového můstku popsaná v "Českém účetním standardu pro podnikatele č. 024". Materiál je k dispozici na webových stránkách Ministerstva financí.

Podrobněji o převodovém můstku zde...

 

Naše aplikace FinAnalysis je určena pro rychlou a účinnou analýzu ekonomických dat spojenou s možností tvorby grafických výstupů, které mohou být součástí výročních zpráv, podnikatelských záměrů, žádostí o úvěr nebo prezentace firmy před zákazníky nebo konkurencí.

   Je vhodná zejména pro majitele firem, manažery, hlavní účetní, po nichž jejich nadřízení požadují přehledné a graficky zpracované výsledky hospodaření. Také je použitelná jako podklad pro jednání s bankovními domy např. při žádostech o úvěr.

   Aplikace je vytvořena v prostředí MS Excel. Umožňuje rozbor účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, cash flow) za až třináct účetních období. Po naplnění lze získat více jak 50 stran tiskových výstupů ve formě tabulek a grafů, které napomáhají přehlednějšímu zobrazení vývoje sledovaných veličin, např. Horizontální a vertikální analýzy, Rozbory majetkové struktury, struktury zásob, struktury pasiv, struktury výnosů a nákladů, provozních nákladů, struktury tržeb, Poměrové ukazatele, Bankrotní a bonitní modely...

 

 

Uživatelé

WWW.AutomobiloVedily.Cz

 

 

FinAnalysis 2.17

lze pořídit již za cenu

4 719 (cena i s DPH)

     

 

 

Prodáváme ekonomické a účetní systémy ABRA Gen
ABRA Gen

Informační systémy ABRA jsou ideálním řešením pro evidenci podnikových procesů pokrývajících oblasti obchodu, ekonomických a účetních agend a manažerské řízení a plánování.

Systémy ABRA jsou vhodné pro velké firmy, podnikatele, živnostníky i neziskové organizace. Z takřka 80 modulů a dalších funkčních doplňků si své ERP na míru sestaví firmy všech podnikatelských oborů a velikostí.

 

Copyright © Atlantis PC s.r.o. 2000-2016 | All Rights Reserved | W3C XHTML 4.01 | W3C CSS 3.0